Faculty Members

Faculty Members / Engineering / EC-Electronics & Communication Engg.

EC-Electronics & Communication Engg.

  • Electronics & Communication Engg.

    Faculty Members

WELCOME TO RITS

 

NAME

DESIGNATION MOBILE NO. CITY
Abha Jain     Bhopal
       
Abhishek Shevde   9009809793 Bhopal
       
Aman Saraf   9300713366 Bhopal
       
Amit Rajput   9039434147 Hoshangabad
       
Aparna Tripathi   9753067406 Bhopal
       
Archana Sharma   9827241005 Chhatarupur
       
Bhaskar Singh   9425007733 Bhopal
       
Devesh Pratap Singh   9039479330 Bhopal
       
Dharmendra Singh   9179038864 Bhopal
       
Gaurav Pandey     Bhopal
       
Gaurav Singh Chauhan   9993146811 Bhopal
       
Girijesh Kumar Pandey     Bhopal
       
Gourab Pandey   9770785189 Bhopal
       
Hari Shankar Srivastava   9039137785 Bhopal
       
Neha Rathore   9713808600 Sehore
       
Neha Soorma   9074164430 Seoni
       
Pushpraj Tanwar     Bhopal
       
Rishi Sharma     Bhopal
       
Sameer Singh   9098509870 Satna
       
Sanchita Sagar   8109990933 Bhopal
       
Sandeep Kumar Shukla   9993191596 Sidhi
       
Shashank Dubey   9755040441 Bhopal
       
Shriyashi Jain   9993736237 Hoshangabad
       
Sneha Jain   9713762877 Jabalpur
       
Subrato Howaldar     Bhopal
       
Vikas Kumar Pandey   9425013656 Rewa