RGI : PRESS COVERAGE

 

PRESS COVERAGE DETAILS

Subject Name : Mission Life Seminar in Radharaman group of institutes,bhopal

Mission Life Seminar in Radharaman group of institutes,bhopal

Posted By :

                DAINIK BHASKAR - 22-05-2023                
                PATRIKA - 22-05-2023                
                RAJ EXPRESS - 22-05-2023                
                PATRIKA - 22-05-2023                
                PEOPLES SAMACHAR - 22-05-2023                
                HARI BHOOMI - 22-05-2023                
                NAV DUNIA - 22-05-2023                
                NAV DUNIA - 22-05-2023                
                DINIK PRAKHAR - 22-05-2023                
Mr.Prakash Patil
Media Relation officer
Radharaman Group of institutes Bhopal
Email : rgipro79@gmail.com